Hos byLink udvikler vi produkter til sundhedssektoren.

Vi tror på, at de bedste løsninger opstår, når ideer og input kommer fra dem, der oplever sundhedssektoren på tætteste hold og derved har størst indblik i arbejdsgange, strukturer og processer. Derfor er vores produkter tænkt, udviklet og testet i samarbejde med sundhedspersonale på landets sygehuse og plejecentre.

Vi har fokus på at skabe funktionelt, tryghedsskabende og ergonomisk design, hvor vi sammen med sundhedspersonale, omdanner gode ideer og problemstillinger til innovative produkter.

Brugerdrevet innovation og designtænkning er derfor nøgleordene - og vores foretrukne metode er systematisk at inddrage brugerne i udviklingsprocessen. Med udgangspunkt i brugerne og deres unikke indsigt får vi en dybdegående forståelse af brugerens erfaring, perspektiv og verden, samt viden om det der ligger bag brugerens adfærd. Denne viden danner basis for det løsningsrum, hvor produkter bliver til.

Innovationsfaser er altid forskellige, men hos byLink er vejen fra idé til første prototype kort, fokuseret og effektiv. Nogle ideer kan realiseres umiddelbart, andre kræver yderligere udvikling, prototyping og testfaser.

Hos byLink værner vi om miljøet…

Hos byLink værner vi om miljøet, både socialt i form af et godt arbejdsmiljø, men ikke mindst globalt med fokus på at minimere belastningen på natur og klima.

Mindre pres på klimaet…
Miljø er en vigtig del af vores værdipolitik, når vi udvikler nye produkter til sundhedssektoren. Vi er bevidste om at fremstilling af nye produkter ofte belaster miljøet, men at det samtidig kan være værdifulde løsninger på store og små sundhedsmæssige udfordringer.

Det er derfor vigtigt for os at skabe kvalitetsprodukter med god holdbarhed og lang levetid. Det opnår vi b.la. ved at bruge holdbare materialer, sørge for at sliddele løbende kan udskiftes og at hovedparten af de materialer vi benytter, kan genanvendes eller bortskaffes på fornuftig vis.

Vi bestræber os på at bruge lokale leverandører og optimere produkterne i henhold til fragt, så vi sikre os at kvaliteten er i top og miljøbelastning er reduceret til et minimum.

”Glimmer” på hverdagen…
Hos byLink forsøger vi at kaste glimmer ud over hverdagens trivialiteter og bestræber os på at begejstring, motivation og positiv energi, på lige fod med faglighed, professionalisme og sund forretningssans, skal præge vores måde at være og arbejde på. Et vigtigt mål for os er at skabe en teambaseret arbejdsplads, hvor trivsel er i fokus, og hvor ideer og kreativitet kan få lov at spire og gro.

byLink ønsker at være en virksomhed, hvor arbejdsglæde, nærvær og gode relationer forgylder arbejdslivet – og afspejle sig udadtil i det samarbejde vi har med vores kunder, samarbejdspartnere og faglige netværk. 
phoneenvelopeautomobile