Hos byLink udvikler vi produkter til sundhedssektoren.

Vi tror på, at de bedste løsninger opstår, når ideer og input kommer fra dem, der oplever sundhedssektoren på tætteste hold og derved har størst indblik i arbejdsgange, strukturer og processer. Derfor er vores produkter tænkt, udviklet og testet i samarbejde med sundhedspersonale på landets sygehuse og plejecentre.

Vi har fokus på at skabe funktionelt, tryghedsskabende og ergonomisk design, hvor vi sammen med sundhedspersonale, omdanner gode ideer og problemstillinger til innovative produkter.

Brugerdreven innovation og designtænkning er derfor nøgleordene - og vores foretrukne metode er systematisk at inddrage brugerne i udviklingsprocessen. Med udgangspunkt i brugerne og deres unikke indsigt får vi en dybdegående forståelse af brugerens erfaring, perspektiv og verden, samt viden om det der ligger bag brugerens adfærd. Denne viden danner basis for det løsningsrum, hvor produkter bliver til.

Innovationsfaser er altid forskellige, men hos byLink er vejen fra idé til første prototype kort, fokuseret og effektiv. Nogle ideer kan realiseres umiddelbart, andre kræver yderligere udvikling, prototyping og testfaser.


CSR politik

Vores CSR-politikker bygger på vore kerneværdier, og er baseret på vores strategiske grundlag for virksomheden. Værdierne præger på den måde vores arbejdsmiljø, vores forhold til hinanden, kunder og leverandører.

Forsyningskæden og alle aktiviteter herom respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøet.

En rummelig arbejdsplads, skal medvirke til at vores medarbejdere trives og har mulighed for at udvikle sig. Vi tror på vigtigheden af en god balance mellem privat- og arbejdslivet. Ønsket er at give vores medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Medarbejdernes kvalifikationer og dygtighed, vil sikre virksomhedens fremgang, og det er derfor vigtigt for os at sikre glade medarbejdere ved overordnet at motivere, uddanne og inddrage dem i virksomheden.

Miljø er en vigtig del af vores værdipolitik. Vi er bevidste om at vi i vores produktion belaster miljø og klima, hvorfor det er vigtigt for os at vælge leverandører, der sikre at alle myndighedskrav overholdes. Vores hovedleverandører arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningen af omgivelserne og energiforbruget.
info@bylink.dk
phoneenvelope